Krishantering

Livet bjuder ibland på tuffa motgångar. Dessa stunder då vi ifrågasätter meningen med livet, eller varför livet känns så orättvist, brukar kallas för livskriser eller utvecklingskriser.

Tidningen Vård och Hälsa skriver här väldigt bra om när en livskris övergår i sjukdom.
Den dagen det övergått i sjukdom ska du söka hjälp genom vården. En coach har inte utbildningen att behandla psykiska sjukdomar eller symptom.
Däremot i ett tidigare stadium, kan coaching hjälpa dig att hitta sätt att hantera den kris du hamnat i. Det kan till exempel handla om:

  • Att en närstående har avlidit.
  • Att du själv eller en närstående blivit svårt sjuk.
  • Att du blivit av med jobbet.
  • Att du upplever dig ha blivit orättvist behandlad.
  • Att du genomgår eller har genomgått en separation eller skilsmässa.
Kontakta Your Right när du känner att du behöver stöd i en sådan situation. Your Right följer ICF:s White Papers då det gäller krissituationer.