Teambuilding

Hur får du som arbetsgivare ut mest av dina anställda?

Oavsett om det handlar om att optimera en befintlig grupp eller skapa en ny grupp är sammansättningen och gruppersonernas olika egenskaper en viktig faktor för att skapa produktivitet, kreativitet, kommunikation och arbetsglädje.


Your Right jobbar med en modell i tre delar för att skapa de bästa förutsättningarna för grupper.

Genom att göra en personlig Disc-analys enligt PulsAnalys-modellen (PPI) med varje medarbetare i gruppen och en gemensam Disc-analys för gruppen (TPI) kommer ni se vilka som jobbar bäst ihop för bästa resultat.

Under del 2, där medarbetarna får se varandras punkter, kommer dessutom förståelsen för varandras olikheter och kommunikationssättet att utvecklas.


Del 1: En timmes samtal individuellt om Disc-analysen med alla.
Del 2: Tre timmars gemensamt samtal om Disc-analysen.
Del 3: Två timmars uppföljning, lämpligt efter tre månader.


Tillval, före del 1: En timmes inspirationsföreläsning för alla som ska delta i programmet.