Stresshantering

Stress är en naturlig del av vardagen numera. På gott och ont.
Den här artikeln från Vetenskap och Hälsa sätter fingret på hur det som var tänkt att fungera som fantastiska möjligheter att jobba med frihet under ansvar istället har blivit en stressfälla.

I PwC:s Global Consumer Awareness Study 2017 svarar 34 procent av dem som anlitat en coach att de hittat bättre balans i både jobbet och privatlivet. 32 procent av de tillfrågade upplevde också ett ökat välmående efter att ha blivit coachade.
Upplever du att du själv eller någon av dina medarbetare att stressnivån inte är sund kan det vara värt att investera i coaching fokuserat på stresshantering.
Det brukar ta två coachande samtal att ringa in alla stressfaktorer, ytterligare ett att skapa ett mål och en handlingsplan.
Därefter är det individuellt, allt mellan ytterligare 3-8 coachande samtal längs vägen mot målet är normalt.