Rekryteringshjälp

Personalomsättning är en normal process i många företag.
När man nyanställer är det vanligast att man tittar på kompetens, erfarenhet och referenser.
Inte sällan glöms en viktig del bort - personlighet.
Bara för att en person besitter hög kompetens, lång erfarenhet och bra referenser är det inte säkert att denne passar in i en ny grupp. 


PulsAnalys har tagit fram ett fantastiskt verktyg i att kartlägga personligheten hos kandidaterna till den nya tjänsten. 

En klar fördel är att ha gjort Your Rights Teambuilding-program i arbetsgruppen som ska få tillskott först. Då vet man också med säkerhet vilken personlighet som skulle komplettera gruppen bäst.
Därefter får kandidaterna göra en Disc-analys enligt PulsAnalys-modellens Jobbprofil. Denna kan sedan användas som underlag vid anställningsintervjun.