Ledarskapsutveckling

Forskning från chefsorganisationen Ledarna (2015) visar att svenska chefer inte får tillräckligt med tid eller resurser till egen utveckling.

Så här står det i sammanfattningen av rapporten: "Chefer upplever sämst stöd i organisationen när det gäller egen utveckling och administration. Många saknar också återkoppling på sitt ledarskap. Bara 4 av 10 chefer får detta från sin närmaste chef trots att det verkar finnas en relativt tät och tillitsfull relation mellan chefen och närmaste chef. Däremot får mer än hälften återkoppling avseende sina resultat. Detta sänder tydliga signaler om vad som värdesätts och belönas."

Med bättre kommunikation mellan ledare på olika nivåer och tid till egen utveckling skulle många chefer må bättre och prestera bättre.

Your Rights program Ledarskapsutveckling handlar om just personlig utveckling och bättre kommunikationsförmåga.

12 samtal under 6 månader.

Samtal 1: Identifiera nuläge och målsättning.
Samtal 2: Disc-analys enligt PulsAnalys-modellen.
Samtal 3–4: Skapa handlingsplan och delmål.

Samtal 5–7: Coachande samtal i processen utifrån samtal 1–4.
Samtal 8: Avstämning, hur går det? Behöver något justeras?

Samtal 9–11: Coachande samtal i processen.

Samtal 12: Utvärdering.