Mår de anställda bra mår företaget bra

Tänk om era anställda - oavsett nivå - skulle:
  • Bli bättre på att hantera stressiga situationer.
  • Lösa fler problem själva.
  • Prata mera med varandra än om varandra.
  • Känna större trygghet i sina roller.
  • Må bättre och minska sjukskrivningstalen.
Ledarskapsutveckling – stresshantering – teambuilding.
Det är bara några av sakerna Your Right jobbar med.
Att investera i riktigt bra coaching ger en hög ROI (Return of Investment). Enligt PwC:s oberoende undersökning Global Consumer Awareness Study 2017 upplevde 88 procent av de som investerat i coaching att de var nöjda, eller mycket nöjda med resultatet.