Föreläsningar

Ronnie Carlsson och Your Right erbjuder föreläsningar under följande rubriker:

  • Det här är coaching (60 minuter).
  • Inspirationsföreläsning inför användandet av PulsAnalys (60 minuter).
  • Bli ditt bästa jag oftare (90 minuter).
  • Laget före jaget (90 minuter).