Förebygg utmattning

En skilsmässa, ett dödsfall eller sjukdom i den anställdes direkta närhet är några exempel på externa stressfaktorer som kan föra personer in i riskzonen för utmattning. Livscoaching får klienten att hitta sätt att hantera det som hänt och minimerar chansen att fastna i ett negativt tankemönster.

Hur stressen påverkar oss människor blev vi i Sverige upplysta om på 1990-talet då begreppet utmattningssyndrom myntades av forskaren Marie Åsberg.
Än idag, trots uppnådd pensionsålder, jobbar hon vidare med webbaserad KBT-behandling av personer som lider av utmattningssyndrom.
En av de viktigaste sakerna hon tar upp i den här artikeln från Karolinska Institutet är att den som drabbas sällan märker det själv förrän det är för sent.


Coaching är inte rätt väg att gå för den som redan lider av utmattningssyndrom, helt enkelt för att coacher inte har utbildning att behandla psykiska sjukdomar.

Däremot – om du som ledare eller HR-ansvarig skulle upptäcka att en anställd finns i riskzonen att hamna i situationen kan coaching vara ett kraftfullt verktyg att komma till rätta med situationen.

Stress är en faktor vi måste räkna med i samhället idag. När det blir för mycket negativ stress leder det ofta till sjukskrivning.
Med livscoaching fokuserad på stresshantering går det att fånga upp den anställde innan denne ”går in i väggen” och behöver vård – under förutsättning att den anställde är beredd att ta emot samtalshjälp. Allt mellan 6 och 12 samtal är normalt.